HÄMTAR ÖPPETTIDER... VISA ÖPPETTIDER
111

Medlemsvillkor vår kundklubb – Järnklubben

Medlemskapet hos Järnspisens Matbod är gratis.

Medlemskap kan tecknas av enskilda personer bosatta i Sverige som är minst 16 år gamla och kan inte överlåtas till annan. För att bli medlem krävs att du slutför medlemsregisteringen på jarnspisensmatbod.kundklubb.online .

Medlemskapet är kopplat till en personlig inloggningsfunktion på jarnspisensmatbod.kundklubb.online som du själv skapar i samband med att du registrerar dig som medlem. I inloggat läge kan du bl.a. ta del av personliga erbjudanden, se dina registrerade medlemsköp, och hantera ditt medlemskap.

För att ett köp ska registreras som ett medlemsköp måste du ange ditt medlemsnummer innan köpet slutförs. Ditt medlemsnummer finner du på det digitala medlemskortet som finns tillgängligt i inloggat läge.

 • Medlemskommunikation och förmåner

  Som medlem får du personligt anpassad kommunikation så som personliga förmåner och erbjudanden samt annan kommunikation knutet till ditt personliga medlemskap. Du får även generella erbjudanden, nyheter, inbjudningar, rekommendationer och information riktat till medlemmar.

  I syfte att hålla kommunikationen relevant för dig som medlem används analys av exempelvisköphistorik, angivna preferenser och adress som underlag för den kommunikation du får.

  Utöver att kommunicera med dig via den personliga inloggningen på jarnspisensmatbod.kundklubb.online, skickar vi vanligtvis sms och e-post. Har du angivit annan kontaktyta som t.ex. social mediaprofil kan vi även kommunicera via denna.

  Du kan när som helst uppdatera dina kontaktuppgifter eller ändra inställningarna för marknadsföringsutskick via den personliga inloggningen.

 • Giltighet och avslut

  Ditt medlemskap gäller tills vidare. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap via den personliga inloggningen på jarnspisensmatbod.kundklubb.online.

  Om du inte har genomfört någon medlemsaktivitet (medlemsköp eller annat aktivt deltagande) på 12 månader efter senaste aktivitet, eller efter utgången av tidsbestämd förmån, avslutas ditt medlemskap automatiskt.

  Vid avslutande av medlemskap raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för upprätthållande av medlemskapet. Alla eventuella innestående förmåner eller saldo av något slag förfaller vid avslut av medlemskap.

  Järnspisens Matbod förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande säga upp ett medlemskap och/eller utesluta en medlem. Beslut att säga upp medlemskap och/eller utesluta medlem kan fattas mot bakgrund av, men inte begränsat till, misstanke om missbruk av medlemskapet, underlåtenhet att följa villkoren och bestämmelserna, felaktiga framställningar eller beteenden som är skadliga för Järnspisens Matbods intressen.

 • Ändringar av medlemsvillkor

  Järnspisens Matbod kan, efter eget gottfinnande, när som helst, ändra villkoren och bestämmelserna, reglerna, föreskrifterna eller förmånerna utan föregående meddelande. Det är ditt ansvar som medlem att med jämna mellanrum kontrollera och granska dessa villkor och bestämmelser för att hålla dig informerad om eventuella förändringar.
 • Ansvarsbegränsning

  Undantaget ansvar som inte kan uteslutas enligt lag, är Järnspisens Matbod inte ansvariga för eventuella systemfel i eller nedsatt funktion i anslutning till medlemskapet eller konsekvenserna av detta. Järnspisens Matbod tar inget ansvar för förluster eller skador orsakade av uteslutning, variation eller avslutande på något annat sätt i anslutning till medlemskapet.
 • TILLÄMPLIG LAG

  Dessa villkor och bestämmelser regleras av lagarna i Sverige. Eventuella tvister, anspråk eller dispyter som gäller dessa villkor och bestämmelser eller medlemskapet hos Järnspisens Matbod ska lösas av behöriga domstolar i Sverige.
 • Kontaktuppgifter

  Alla frågor rörande medlemskap skickas till info@jarnspisenpitea.se.
 • Stämpelkort

  Som innehavare av stämpelkort kan du samla stämplar i samband med dina köp hos Järnspisens Matbod.

  Vilka köp som är giltiga att generera en stämpel kan vara avgränsat och framgår av stämpelkortet.

  Av stämpelkortet framgår vad som erhålls efter att visst antal stämplar uppnåtts.

  Stämpelkortets giltighetstid specificeras på stämpelkortet. Giltighetstiden anger hur långt tid från datum att stämpel erhölls som stämpeln är giltig.

  För att erhålla ett fullt stämpelkort krävs att alltså att samtliga angivna antal stämplar erhållits inom giltighetstiden.

  För erhålla vad som framgår enligt stämpelkortet behöver detta begäras av kund inom giltighetstiden för det första stämpeln.

  Giltigt medlemsnummer skall uppges och köpet skall registreras som ett stämpelkortsköp i samband med betalning för att stämpel ska registreras.

  Stämplarna som du har tjänat in är personliga och kan inte överföras på en annan person eller medlem.

  De stämplar du har erhållit vid köp dras från ditt konto om du returnerar köpet.

  Felaktigt registrerade stämplar har rätt att återkallas likväl som eventuella förmåner som tillhandahållits till följd av felaktigt registrerade stämplar.

  Reglerna för stämpelkort kan komma att förändras, vid var tid gällande klippkortsvillkor redovisas på undefined eller vår hemsida.

 • Poäng

  Samtliga köp hos Järnspisens Matbod ger poäng, förutom köp av presentkort och köp betalade med eventuell värdekupong som tilldelats till följd av insamlade poäng.
  1 kr ger 1 poäng.

  Insamlade poäng ligger till grund för förmåner som erbjudanden, rabatter eller värdekuponger som presenteras på jarnspisensmatbod.kundklubb.online eller vår hemsida. Insamlade poäng är giltiga i 6 månader.

  Giltigt medlemsnummer skall uppges och köpet skall registreras som ett medlemsköp i samband med betalning för att generera poäng.

  De poäng du har erhållit vid köp dras från ditt konto om du returnerar köpet.

  Felaktigt registrerade poäng har rätt att återkallas likväl om eventuella förmåner som tillhandahållits till följd av felaktigt registrerade poäng.

  Poängen som du har tjänat in är personlig och kan inte överföras på en annan person eller medlem.

  Reglerna och villkor för poäng kan komma att förändras, vid var tid gällande regler och villkor redovisas på jarnspisensmatbod.kundklubb.online eller vår hemsida.