HÄMTAR ÖPPETTIDER... VISA ÖPPETTIDER
111
En liten tanke från oss – Att driva Järnspisens Matbod är som att lära ett barn att gå och följa med i dess utveckling.
 
Ni vet när barnet börjar gå – stötta genom att ställa det upp och springa efter för att det inte ska falla. 👉 vårat första år.
 
Nästa period, dags att börja utforska, testa gränser och testa nya smaker. ✌️️ vårt andra år.
 
Fas tre, kan själv perioden med att stå på egna ben, klä på sig, äta själv osv. ✌☝️️ vårt tredje år.
 
Att utveckla, hitta sin identitet och rutiner. ✌✌️️ vårt fjärde år.
 
Att växa, hitta sin roll, ta plats och vara en person som människor vet om. 🖐 vårt femte år – här är vi nu.
 
Nu växlar vi upp 👉 dags att utöka och bli större.